WwW.SeBeNcenneti.CjB.net

   
  Sebencenneti.CjB.NeT


SEBEN.gif (20747 bytes)

s.gif (34354 bytes)

Ana Sayfa
Tarihi
Ticaret
Ekonomik Durumu
Kültürü
Köyleri
Turistik Bilgiler
Etkinlikler
Görüntüler
Önemli Telefonlar
Mesaj Yazın
Mesaj Okuyun
Yöresel Maniler
Su Gibi
Giriş

SEBEN CENNETİN’ de
   Hey Dayı, kara dayı
   Sakalını tara dayı
   Kocakarın kayıp gitmiş
   Çıra yakta ara dayı
***
   Bahçelerde acı elma
   Aşağı köyden kız alma
   Aşağı köyün kızları
   Onbeş kocadan kalma
***
   Hu demeli hu demeli
   Varıpta ne demeli
   Kızlar elibine çıkmış
   Alıpta nasıl ödemeli

***
   Bizim köyün minaresi 
   Yanıyor camisi 
   Anne sevdiğim ölmüş 
   Geliyor cenazesi 
***
   Bir taş attım alıca
   Bir kuş uçtu alıca
   Yenilerden bir yar sevdim
   Kaşı gözü karaca

  YÖRESEL MANİLER
  Evimizin üstü fırın 
  Bacası bağlamış kurum
  A ağam ben burada böyle iken
  Sen orda nasıl durun
***
  Bağımızı belli etmeyin abam
  Gülümüzü elletmeyin abam
  Benimde olmadığımı
  Belli etmeyin abam
***
  Evimiz var dört direkli
  Benim bubam taş yürekli
  Ellerin bubaları
  Benim bubamdan merhametli
***
  Entaremin yakası
  Yıkıyom buruşmuyor
  O yarin resmi bende
  Gülüyor konuşmuyor                        DERLEME: Kemal YAMAN